AFWEZIGHEID

Dokter Didden afwezig:
 Op dinsdagen is dokter Didden in de middag afwezig
Alleen voor spoedgevallen is er een waarnemend arts beschikbaar.