Klachtenprocedure

Heeft u een klach over de praktijk en/of een medewerker?
Wij willen ons werk graag professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt.
Natuurlijk is het mogelijk dat u geen goed gevoel heeft na contact met een van onze medewerkers van de praktijk. U vindt bijvoorbeeld dat u niet juist bent behandeld of u heeft de praktijk niet goed kunnen bereiken. Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en we ervan kunnen leren.

Het ligt voor de hand dat u eerst de medewerker aanspreekt die volgens u verantwoordelijk is of dokter Didden.
Komt u er samen niet uit, of vindt u uw klacht te ernstig om rechtstreeks met hen te bespreken, dan kunt u een klachtenformulier invullen en inleveren. Dit formulier kunt u opvragen bij de balie of via onze mail. Als u het formulier hebt ingevuld zorgen wij ervoor dat binnen een week de klacht met de desbetreffende medewerker is besproken en nemen wij contact met u op.

Bent u daarna nog niet tevreden? Dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie in onze regio, waarbij onze huisartsenpraktijken zijn aangesloten.

Ook wanneer u uw klacht niet direct met de medewerkers uit onze praktijk wilt bespreken, kunt u uw klacht bij deze Klachtencommissie indienen.

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
088- 0229100
info@skge.nl