AFWEZIG

Maandag 3 September t/m Vrijdag 7 September

&

Vrijdag12 Oktober t/m Maandag 22 Oktober 

is dokter Didden afwezig

Er is op deze dagen GEEN inloopspreekuur!!!

De assistentes zijn wel aanwezig!

Voor dringende en/of spoedeisende zaken kunnen zij contact opnemen met een waarnemend huisarts.

 

Voor bloedafname, injecties, recepten etc kunt u contact opnemen met één van de assistentes.