Missie

Onze missie is het leveren van volwaardige huisartsenzorg aan patiënten die bij ons zijn ingeschreven. Dit betekent dat wij bereikbaar, open en laagdrempelig zijn. Wij werken zoveel mogelijk holistisch, dus met aandacht voor zowel lichaam, geest en sociaal-maatschappelijke factoren. Wij zijn van mening dat deze niet te scheiden zijn en elkaar onderling beïnvloeden.

Wij willen een verschil maken in Almere door een kleinschalige praktijk te blijven, waar patiënten zich gekend en gehoord voelen. Ook betekent het dat wij werken volgens de NHG-richtlijnen, protocollen en standaarden. Waarbij we bewust blijven van het unieke van elk persoon en niet bang zijn om soms ‘out of the box’ te denken en handelen.

Digitalisering gaat ongelofelijk snel en wij willen mee ontwikkelen, zowel wat betreft de praktijkvoering als ook om de toegankelijkheid en inzage van de patiënten te vergroten. Wij houden onze website zo goed als mogelijk up-to- date, hier is veel informatie te vinden voor patiënt en zorgverlener.

 

 

Visie

Goede huisartsenzorg wordt geleverd door een goed team: mensen die gemotiveerd zijn en goed samenwerken. De praktijk wil een prettige werkplek vormen voor haar medewerkers, welk zich ook weer zal reflecteren in positieve en vriendelijke aandacht voor de patiënt. Wat goed is houden we graag zo, maar waar het beter kan willen we graag verbeteren.

De praktijk streeft ernaar een goede leeromgeving te zijn. Voor eigen medewerkers door het kennisniveau op peil te houden en uit te breiden. Maar ook voor het opleiden van nieuwe doktersassistenten, zodat zij met een goede basis aan het werk kunnen in de zorg.

De huisartsenzorg is steeds in beweging. Niet alleen door uitbreiding van kennis, maar ook organisatorisch, deels op eigen initiatief maar ook van hogerhand opgelegd. Wij willen proactief meegaan met die bewegingen, waarvan wij vinden dat die ten goede komen aan onze praktijkvoering en patiëntenzorg.

Onze zorg vindt plaats in de ‘dagpraktijk’, maar die is niet los te zien van andere partners. Wij vinden dat goede samenwerking met die partners (HAP, SEH, thuiszorg en apotheken) nodig is om optimale zorg te bieden.

 

" Super fijne huisarts, luistert heel goed en geeft daarna pas een mening. Zeer professionele arts, rustig en neemt tijd voor haar patiënten. "

Review op Zorgkaart Nederland

" Zeer goede dokter. Altijd vriendelijk en professioneel. De behoeften van de patiënt staat altijd voorop. "

Review op Google